การปิดระบบเย็นช่วยลดความเสี่ยงของภัยพิบัติ

ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Zaporizhzhia แต่การต่อสู้กับเชื้อ… Continue reading การปิดระบบเย็นช่วยลดความเสี่ยงของภัยพิบัติ