เทคโนโลยี Ai ทำให้มนุษย์สูญพันธุ์

ปัจจุบันถือได้ว่าเป็นยุคที่เทคโนโลยีถูกพัฒนาเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็ว

นวัตกรรมต่างๆถูกผลิตขึ้นมาเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้น หรือที่เรียกว่า เทคโนโลยี Ai ที่เป็นเทคโนโลยีทุกๆคนสามารถเข้าถึงได้ง่าย และสะดวกสบาย ซึ่งมีเทคโนโลยี Ai รูปแบบหนึ่งที่ถูกพัฒนาเพิ่มมากขึ้นนั้นก็คือ หุ่นยนต์ หรือ ปัญญาประดิษฐ์ เป็นนวัตกรรมสุดล้ำเลิศมากจริงๆ เทคโนโลยี Ai รูปแบบอื่นยังเทียบเท่ากับหุ่นยนต์ไม่ได้ นั้นเป็นเพราะหุ่นยนต์ถูกนำไปตั้งเป็นข้อถกเถียงกันว่า ถ้าหากมันถูกพัฒนาเพิ่มมากขึ้น จะทำให้มนุษย์นั้นสูญพันธุ์

ซึ่งได้ทำการอ้างอิงมาจากการทดสอบที่นำเอามนุษย์ที่มีสถิติว่าฉลาดที่สุดมาแข่งกับหุ่นยนต์ ผลปรากฏว่า หุ่นยนต์ชนะ และตัวของมนุษย์เองก็ยอมรับว่าหุ่นยนต์ตัวนี้ฉลาดกว่าเขาเป็นอย่างมาก และเท่านั้นไม่พอ ได้มีการเริ่มสร้างหุ่นยนต์ตัวใหม่ขึ้นมาเรียนรู้ได้ตัวของมันเอง เพื่อนำมาแข่งขันความฉลาดกับตัวเก่า ก็พบว่าหุ่นยนต์ตัวใหม่สามารถที่เอาจะชนะหุ่นยนต์ตัวเก่าได้ นั้นแสดงให้เห็นแล้วว่ายิ่งเราพัฒนาระบบการทำงานของหุ่นยนต์ จะยิ่งทำให้หุ่นฉลาดมากกว่ามนุษย์ เพราะข้อดีของหุ่นยนต์คือการที่มันสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและไวกว่ามนุษย์หลายเท่า

ทั้งนี้ถ้าหุ่นยนต์ถูกพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆก็จะเกิดความคาดได้ยากว่ามันจะพัฒนาไปถึงขั้นไหน แต่จาการที่หุ่นยนต์สามารถเรียนได้ไวและเรียนรู้ได้เอง ระบบการเรียนรู้ของมันจะได้ทำหน้าที่เพียงตัวมันเองเท่านั้น มันยังสามารถส่งข้อมูลที่มันเรียนรู้ได้ให้กับหุ่นยนต์ตัวอื่นได้อีกด้วย คิดดูนะว่าถ้าหุ่นยนต์แต่ละตัวเรียนรู้คนละเรื่องแล้วใช้หลักการการส่งข้อมูลถึงกัน

ก็เท่ากับว่าหุ่นยนต์ตัวอื่นก็จะมีความรู้เรื่องๆนั้นทันที เพราะเหตุนี้จึงทำให้มีนักวิจัยออกมาบอกถึงการพัฒนาของหุ่นยนต์ที่จะมีผลทำให้มนุษย์สูญพันธุ์ เนื่องจากหุ่นยนต์จะครองโลกแทนมนุษย์ เมื่อพัฒนาหุ่นยนต์เพิ่มมากขึ้นจะทำทำให้หุ่นยนต์มีความรู้สึก มีจิตสำนึกเหมือนกับมนุษย์ ในขณะที่หุ่นยนต์ถูกพัฒนาเพิ่มมากขึ้นจนมีความคิดเป็นของตัวเองได้

รวมไปถึงระบบการทำงาน Ai ต่างๆ จะทำให้รู้ว่ามนุษย์นั้นฉลาดน้อยกว่า Ai และเลือกว่าจะเก็บมนุษย์เอาไว้ หรือทำลายล้างมนุษย์ เพราะ Ai จะเล็งเห็นว่าการที่มีมนุษย์อยู่บนโลกจะยิ่งทำให้โลกนั้นแย่ลง ทั้งหมดนี้เป็นการวิเคราะห์ในอนาคตว่าเทคโนโลยี Ai จะเข้ามาแทรกซึมความต้องการของมนุษย์ในชีวิตประจำวันและงาน จนส่งผลให้มีผลกระทบหลายๆด้าน ถ้าหากว่ามนุษย์เราไม่มีการพัฒนาหรือเรียนรู้ให้ได้มากกว่าเทคโนโลยี Ai ก็เท่ากับว่ามนุษย์เราในอนาคตอาจจะสูญพันธุ์ตามที่นักวิจัยได้วิเคราะห์อย่างแน่นอน

เรื่องนี้ถูกเขียนใน คอมพิวเตอร์และไอที และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร