อินเตอร์เน็ตในชุมชน

    เมื่อเรากล่าวถึงอินเตอร์เน็ตย่อมเป็นสิ่งที่ทันสมัยเป็นตัวช่วยในการสืบค้นหาข้อมูลต่างๆได้ดีไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้ทางวิชาการ ความบันเทิง มีครบทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการความทันสมัยของอินเตอร์เน็ตไม่ใช่จะตอบโจทย์ของคนในชุมชนเมืองเท่านั้น

ยังก้าวล้ำตอบโจทย์ของคนในชนบท ที่ห่างไกลจากตัวเมือง ที่ห่างไกลจากความเจริญหลายๆด้านด้วย การก้าวเข้าไปของอินเตอร์เน็ต จะก้าวเข้าไปในรูปแบบของอินเตอร์เน็ตชุมชน โดยมีจุดให้บริการตามบ้านผู้นำในชุมชนเพียงแค่ผู้ที่จะใช้อินเตอร์เน็ตในชุมชน

ต้องกรอกหมายเลขประชาชน เพื่อเป็นการสมัครเข้าเป็นสมาชิก ขอรหัสผ่าน เพียงแค่นี้ก็สามารถใช้แล้ว จุดประสงค์ในการจัดตั้งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับชุมชนที่ห่างไกลจากตัวเมือง ให้ทุกเพศทุกวัยได้ใช้ประโยชน์ในการค้นหาข้อมูล ติดต่อสื่อสาร ความบันเทิงในรูปแบบต่างๆที่ต้องการ

     ความทันสมัยเหล่านี้มีใครบ้างที่จะมองเห็นอีกด้านของการใช้เน็ต ตอบความต้องการของมนุษย์บ้าง เมื่อมีข้อดีก็ย่อมข้อเสีย เป็นเสมือนดาบสองคม กับกลุ่มเล็ก ๆของผู้ใช้เน็ต

โดยเฉพาะเด็กหากกลุ่มนี้ไม่มีความยับยั้งความต้องการอยากรู้อยากเห็น  แยกแยะความเหมาะสมไม่เหมาะสมออกไม่ถูกต้อง ดึงความทันสมัยเหล่านี้มาใช้ในทางที่ผิด เด็กกลุ่มนี้ยังไม่ใช่วัยรุ่น ยังเป็นกลุ่มเด็กนักเรียนประถมศึกษา  อายุอยู่ระหว่าง 7 – 12 ปี การใช้อินเตอร์เน็ตของกลุ่มนี้ ใช้เพื่อความสนุกสนาน ตอบความต้องการของตัวเอง ทั้งยังใช้ตามเพื่อน หรือมีคนแนะนำ

การเข้าไปเล่มเกมที่มีการพูดจาไม่สุภาพ  หยาบคาย ใช้คำพูดรุ่นแรง บางเกมเลวร้ายขนาดเป็นเกมลามก เกมเหล่านี้กลายเป็นสื่อลามก ที่เด็กๆอยากรู้อยากเห็น จากรูปแบบของเกมกลายเป็นค้นหาในรูปแบบของหนังลามก อนาจาร เว็ปดูหนังโป๊ รวมทั้งส่งภาพโป๊ให้กับเพื่อนๆรวมไปถึงส่งหาบุคคลอื่นที่ไม่รู้จักเพื่อความสนุกสนาน

  เพื่อเป็นการอวดว่าตัวเองเก่งค้นหาเจอ เพื่ออวดกลุ่มว่าตัวเองนี้เจ๊งกว่าคนอื่นๆ

นี่เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการการใช้โลกของอินเตอร์เน็ตไปทางที่ไม่เกิดประโยชน์ให้กับตนเอง จนเป็นการส่งผลถึงการปล่อยปะละเลยของผู้ปกครองส่วนหนึ่งในการให้บุตรหลานเล่น แต่ลืมเช็คว่าบุตรหลานของตัวเองเล่นอะไร  เข้าไปดูอะไรบ้าง เมื่อเด็กเข้าไปดู เด็กจะพูดหรือแสดงบางคำไม่เหมาะสมออกมา ทั้งที่บางครั้งไม่ตั้งใจ ไม่รู้ความหมาย  

คงถึงเวลาที่ผู้ปกครองต้องใส่ใจดูแลเรื่องการใช้อินเตอร์เน็ตและการใช้สื่อโทรศัพท์ต่างๆของ     บุตรหลาน และคอยแนะนำอธิบายอะไรที่เหมาะสมกับวัยเรียนด้วย รวมไปถึงโรงเรียนที่ต้องแทรกความรู้เรื่องการใช้อินเตอร์เตให้กับนักเรียนในโรงเรียน  รวมทั้งทุกคนที่พบเจอก็สามารถตักเตือนได้ด้วยเช่นกัน

เรื่องนี้ถูกเขียนใน คอมพิวเตอร์และไอที และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร