การเพิ่มเรคอร์ดในโซน

การเพิ่มเรคอร์ดเข้าไปในโซน จะเป็นการเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรให้กับโซนที่มีอยู่

อาจเป็นข้อมูลในการแมปชื่อโฮสต์จาก FQND เป็นหมายเลขไอพีแอดเดรสสำหรับบริการต่างๆ เช่น www, Mail และ CNAME ขั้นตอนการเพิ่มเรคอร์ดมีดังนี้

  1. ที่เครื่องไคลเอนต์ให้ลองสั่ง ping ไปยัง www.siam2019.com จะได้คำตอบว่า “Could not find host…..” เพราะยังไม่มีเรคอร์ดของโฮสต์นี้อยู่ในโซน
  2. ที่หน้าต่าง DNS Manager เปิดคอนเทนเนอร์ Forward Lookup Zone จากนั้นคลิกเมาส์ขวาตรงโดเมนที่ต้องการเพิ่มเรคอร์ด และเลือกคำสั่ง New Host (A or AAA…..)
  3. ปรากฏหน้าต่าง New Host ให้ใส่ชื่อบริการ www ลงไปในช่อง Name พร้อมทั้งใส่หมายเลขไอพีแอดเดรสของโฮสต์ลงไป และเลือก Create associated pointer [PRT] record (เป็นการสร้าง PRT เรคอร์ด เพื่อแปลงกลับไอพีแอดเดรสเป็นชื่อโฮสต์) เพื่อให้ข้อมูลนั้นชี้ไปยังรายชื่อโฮสต์ใน Reverse Lookup Zone และอนุญาตให้ DNS client ทำการ Resolver ค้นหาไอพีแอดเดรส จากนั้นคลิกปุ่ม Add Host (กรณีที่ยังไม่ได้สร้าง Reverse Lookup Zone จะปรากฏหน้าจอแจ้งเตือน Warning: )
  4. ที่เครื่องไคลเอนต์ ในลองสั่ง ping ใหม่อีกครั้ง จะเห็นว่าได้รับการ Reply กลับมาแสดงว่าไคลเอนต์ค้นหาและติดต่อกับโฮสต์นี้ได้แล้ว

การสร้าง Reverse Lookup Zones

หลังจากที่ได้ติดตั้ง DNS Server พร้อมกับ AD DS และโปรโมตเป็นโดเมนคอนโทรลเลอร์จะมีการสร้างโซนขึ้นมา 2 โซนคือ Forward Lookup Zones

มีหน้าที่ในการแปลงชื่อโฮสต์ให้เป็นไอพีแอดเดรส และ Reverse Lookup Zones มีหน้าที่ในการแปลงกลับไอพีแอดเดรสให้เป็นชื่อโฮสต์ ซึ่งทั้งสองโซนนี้มีความสำคัญในการทำงานของ DNS เช่น ถ้าเพิ่มข้อมูลทรัพยากรเข้าไปใน Forward Lookup Zones ก็ต้องสร้าง Associated pointer [PRT] record เพื่อให้ข้อมูลนั้นชี้ไปยังรายชื่อโฮสต์ใน Reverse Lookup Zone ด้วยเช่นกัน

(ถ้าเป็นเรคอร์ดในโซนช่วงไอพีแอดเดรส 192.168.1.0/24 จะเขียนข้อมูลในแบบ FQND คือ 1.168.192.in – addr.arpa.) ขั้นตอนการสร้าง Reverse Lookup Zones มีดังนี้

  1. คลิกขวาที่ Reverse Lookup Zones และเลือก New Zone
  2. ปรากฏหน้าต่าง New Zone Wizard และข้อมูลแนะนำ ให้คลิกปุ่ม Next
  3. ในหน้าโซน Zone Type ให้เลือกประเภทของโซน ยกตัวอย่างเลือก Primary zone และเลือก Store the zone in Active Directory จากนั้นคลิกปุ่ม Next
เรื่องนี้ถูกเขียนใน คอมพิวเตอร์และไอที และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร