สินค้าส่งออกของไทยอันดับ 1 ตอนนี้คือทุเรียน

         สินค้าส่งออกของไทยอันดับ 1  มีรายงานข่าวจากกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยออกมาว่าในขณะนี้ประเทศไทยนั้นมีการส่งออกทุเรียนเป็นอันดับ 1 โดยมีการส่งออกไปขายยังต่างประเทศซึ่งในช่วงต้นปีจนถึงกลางปีนั่นก็คือตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนมิถุนายนนั้นสินค้าที่ส่งออกของไทยได้มากที่สุดก็คือทุเรียนเป็นสินค้าที่สามารถส่งไปขายในตลาดโลกได้

และมียอดการสั่งซื้อเพิ่มขึ้นจากเดิมมากถึง 73 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวอย่างไรก็ตามประเทศที่ซื้อทุเรียนจากประเทศไทยมากที่สุดอยู่ในขณะนี้ก็คือประเทศจีนรองลงมาก็คือฮ่องกงดังนั้นถือได้ว่าในขณะนี้ทุเรียนถึงเป็นผลไม้เศรษฐกิจของไทยที่สามารถส่งออกไปขายได้สร้างกำไรให้กับชาวไร่ที่มีการปลูกทุเรียนขาย

อย่างไรก็ตามจากข้อมูลดังกล่าวนี้ทางด้านกระทรวงพาณิชย์

ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าชาวไร่ที่มีการปลูกทุเรียนขายจะคงคุณภาพของทุเรียนเอาไว้ให้มีคุณภาพให้ชาวต่างชาตินั้นยังคงต้องการกินทุเรียนของไทยและไม่ไปซื้อทุเรียนจากประเทศอื่นๆโดยหวังว่าในอนาคตทุเรียนก็ยังคงเป็นสินค้าที่ส่งออกเป็นอันดับ 1 ของไทยอยู่เหมือนเช่นเดิม

และต้องการที่จะให้ชาวไร่นั้นได้มีการพัฒนารูปแบบการทำไร่การปลูกทุเรียนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมและต้องการที่จะให้ชาวไร่ที่มีการปลูกทุเรียนนั้นใส่ใจในการปลูกทุเรียนเพื่อให้รสชาติของทุเรียนที่ออกมานั้นกรอบและอร่อยที่สำคัญให้ถูกหลักอนามัยและไม่อยากที่จะให้ชาวไร่นั้นปลูกทุเรียนด้วยการใช้สารเคมีอยากจะให้ปลูกทุเรียน

โดยหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีจะเป็นการดีที่สุด

ทั้งนี้ปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่นิยมการกินผักและผลไม้ปลอดสารพิษดังนั้นถ้าหากว่าประเทศไทยสามารถที่จะปลูกทุเรียนปลอดสารพิษออกไปจำหน่ายได้ก็จะทำให้รายได้ของประเทศไทยนั้นเพิ่มมากขึ้นและสถิติการส่งออกของไทยก็จะดีขึ้นตามไปด้วย 

       โดยปกติแล้วคนจีนมักจะสั่งซื้อทุเรียนจากประเทศไทยเป็นประจำอยู่แล้วหลังจากที่มีการระบาดของไวรัสโคโรน่าประเทศจีนก็ยังคงสั่งซื้อทุเรียนจากประเทศไทยอยู่เหมือนเดิมไม่ได้ลดจำนวนลงโดยมีการสั่งซื้อผ่านระบบออนไลน์ซึ่งจะเห็นได้ว่าหลังจากที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสนั้นการขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์นั้นทำให้มีรายได้ของพ่อค้าแม่ค้าเป็นจำนวนมากและแน่นอนว่าชาวเกษตรกรก็ต้องมีการปรับตัวในการขายสินค้าเช่นเดียวกัน

ซึ่งเมื่อนำมาขายผ่านระบบออนไลน์ก็จะสามารถขายได้เยอะมากขึ้นแทนที่จะเปิดขายเฉพาะการนำไปขายในตลาดเพียงอย่างเดียวเท่านั้น  นอกจากทุเรียนจะเป็นสินค้าที่ขายดีอันดับ 1 ในตลาดโลกในขณะนี้เราควรจะมีการผลักดันผลไม้ชนิดอื่นๆที่มีในไทยออกไปขายยังต่างประเทศให้มากขึ้นกว่านี้ด้วยเพื่อที่ปัญหาเศรษฐกิจของเราจะได้รับการแก้ไขได้เร็วขึ้นนั่นเอง

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย.    www.ufabet.com ลูกค้าลองเข้าผ่านลิ้งนี้นะค่ะ

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวเศรษฐกิจ และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร