อาชีพนักสร้างเกมและความเป็นไปได้ในการอยู่รอด

ในปัจจุบันที่มหาลัยต่างๆมีการพัฒนาผู้เรียนอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการเปิดคณะเทคโนโลยีต่างๆที่มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ รวมถึงใช้ซอฟต์แวร์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ทางด้านการพิมพ์โค้ด หรือการ programming ต่างๆ

รวมทั้งยังมีการผลิตนักศึกษาที่มีความรู้เกี่ยวกับในส่วนของทางด้านการใช้ซอฟต์แวร์กราฟิกดีไซน์ นี่เองจะเป็นรูปแบบในปัจจุบันที่มีการต้องการการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อตอบรับต่อการเปลี่ยนแปลงความต้องการของอุตสาหกรรมต่างๆอย่างมาก

ในปัจจุบันมีอาชีพมากมายที่เกิดขึ้นมาเพื่อรองรับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป แล้วตอบต่อความต้องการของผู้ค้นพบผู้คนในปัจจุบันมีความต้องการในการใช้เทคโนโลยีจำนวนมาก สิ่งต่างๆที่มีการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นส่วนของคอมหรือสมาร์ทโฟน ที่มีการพัฒนาศักยภาพในการใช้งานค่อนข้างเยอะ ทำให้ราคาค่อนข้างถูกลงเป็นอย่างมาก ผู้คนส่วนใหญ่จึงเข้าถึงอุปกรณ์เหล่านี้ได้เป็นอย่างดี ส่งผลให้การพัฒนาศักยภาพในการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆเหล่านี้มีเพิ่มมากขึ้น

อาชีพที่มีความต้องการของประเทศไทยอย่างมากก็คืออุตสาหกรรมเกี่ยวกับการสร้างเกม ประเทศไทยขึ้นชื่อว่าสามารถพัฒนาศักยภาพในการผลิตบุคลากรต่างๆที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาเกม เกมถือเป็นสื่อที่มีความนิยมอย่างยิ่งผู้คนส่วนใหญ่เข้าถึงสื่อเหล่านี้ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น

ขอทุกคนพบในส่วนของสมาร์ทโฟนและยังมีการให้บริการของอินเตอร์เน็ตที่ครอบคลุมในสถานที่ต่างๆของประเทศไทยเป็นอย่างมาก มีแต่ทำให้เป็นความต้องการของผู้คนส่วนใหญ่ที่จะเข้าถึงในส่วนของอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารกัน อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่มีราคาค่อนข้างแพงในสมัยก่อน ผู้คนส่วนใหญ่ยากที่จะเข้าถึงแต่ในปัจจุบันมีการพัฒนาที่ยั่งยืนต่างๆ

มีการลดต้นทุนในการนำทรัพยากรมาใช้เพื่อลดต้นทุน จึงทำให้ราคาของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มีราคาถูก อย่างไรก็ตามในปัจจุบันมีส่วนทำให้ธุรกิจหลายๆธุรกิจมีความต้องการผู้ที่ใช้เทคโนโลยีกับประโยชน์สูงสุด และหนึ่งในนั้นคืออาชีพนักสร้างเกมที่มีความต้องการของธุรกิจต่างๆอย่างมากในปัจจุบัน

โดยหลักการแล้วมีอยู่ 3-4 อย่างที่มีความต้องการในอุตสาหกรรมนักสร้างเกม 1 คือโปรแกรมเมอร์ที่มีความรู้ความสามารถในการ เขียนโปรแกรมเพื่อพัฒนาศักยภาพหรือพัฒนาโครงสร้างของระบบเกมให้ดีมากยิ่งขึ้น ในส่วนต่อมาคือส่วนกราฟิกดีไซน์ที่จะมีการออกแบบ ในส่วนต่างๆ

ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคาแรคเตอร์ของตัวละคร รวมถึงทีมของเกมก็จะเป็นในส่วนของกราฟิกดีไซน์ที่จะคุมทีมต่างๆให้เหมาะสมกับความต้องการของนักลงทุน หรือผู้ที่ต้องการจะสร้างเกม ในส่วนที่ 3 ต่อมานะคือการควบคุมดูแลเกมให้มีทิศทางอย่างเหมาะสมหรือเรียกว่าเกมดีไซน์เนอร์นั้นเอง

แล้วส่วนสุดท้ายนั่นคือส่วนติดต่อสื่อสารงานหรือประสานงานภายในทีม และรวมงานให้มีรูปร่างหน้าตาตรงกับความต้องการของนักลงทุนมากที่สุด นี่เองคือรูปแบบของอาชีพนักสร้างเกมที่ตลาดต้องการอะไรก็ตามมีความจำเป็นจะต้องมีการพัฒนาศักยภาพเพื่อความอยู่รอดของอาชีพนี้อีกด้วย

 

ได้รับการสนับสนุนโดย  ทางเข้า UFABET ภาษาไทย