การปิดระบบเย็นช่วยลดความเสี่ยงของภัยพิบัติ

ที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ Zaporizhzhia แต่การต่อสู้กับเชื้อ… Continue reading การปิดระบบเย็นช่วยลดความเสี่ยงของภัยพิบัติ

เมื่อคอร์รัปชันกลายเป็นเกม “Corrupt” เปิดให้ดาวน์โหลดฟรีแล้ววันนี้

เปิดให้ดาวน์โหลดฟรีแล้ววันนี้ สิ่งที่น่าสนใจมากมายที่เร… Continue reading เมื่อคอร์รัปชันกลายเป็นเกม “Corrupt” เปิดให้ดาวน์โหลดฟรีแล้ววันนี้

ค่าใช้จ่ายถูกกว่าการซ่อมแซมโลก

การซ่อมแซมโลก แน่นอนว่าในอนาคตเราก็อาจจะได้ไปอาศัยอยู่น… Continue reading ค่าใช้จ่ายถูกกว่าการซ่อมแซมโลก

เรือบรรทุกเครื่องบินชั้นอเมริกา

เรื่องราวของเรือนั้นมีอยู่มากมายหลากหลายรูปแบบด้วยกัน  … Continue reading เรือบรรทุกเครื่องบินชั้นอเมริกา